پروازهای اربعین

20سپتامبر
شماره تلفن گزارش‌های مردمی ویژه پروازهای اربعین اعلام شد
از سوی سازمان هواپیمایی کشوری؛

شماره تلفن گزارش‌های مردمی ویژه پروازهای اربعین اعلام شد

سازمان هواپیمایی کشوری شماره تلفن گزارش‌های مردمی، ویژه پروازهای اربعین را اعلام کرد.