پدر بابک خرمدین

21نوامبر
پدر بابک خرمدین در زندان فوت کرد

پدر بابک خرمدین در زندان فوت کرد

اکبر خرمدین پدر بابک خرمدین که متهم به قتل پسر، دختر و دامادش بود، در زندان فوت کرد.