پدافند غیر عامل

05نوامبر
امروز در حوزه پدافند غیر عامل شاهد تغییر ماهیت تهدیدات هستیم
سردار جلالی:

امروز در حوزه پدافند غیر عامل شاهد تغییر ماهیت تهدیدات هستیم

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: امروز در حوزه پدافند غیر عامل شاهد تغییر ماهیت تهدیدات هستیم.