پدافند زیستی کشور

13نوامبر
تصویب نظام جدید پدافند زیستی کشور به امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسید
سردار جلالی:

تصویب نظام جدید پدافند زیستی کشور به امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسید

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از تصویب نظام جدید پدافند زیستی کشور از سوی شورای عالی پدافند غیرعامل خبر داد که به امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسید.