پایتخت اتریش

20نوامبر
تظاهرات هزاران نفر در اتریش در پی اعلام قرنطینه سراسری

تظاهرات هزاران نفر در اتریش در پی اعلام قرنطینه سراسری

همزمان با افزایش آمار کرونا و اعلام قرنطینه سراسری، هزاران نفر در اتریش به تظاهرات پرداختند.