پاندمی جهانی کرونا

09ژانویه
تزریق سه دوز واکسن کرونا تا ۹۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کند
محسن فرهادی:

تزریق سه دوز واکسن کرونا تا ۹۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کند

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: با تزریق سه دوز واکسن ۸۰ تا ۹۰ درصد ایمنی در بدن به وجود می‌آید.