پارالمپیک ۲۰۲۰

29آگوست
علیرضا مختاری به مدال نقره دست یافت

علیرضا مختاری به مدال نقره دست یافت

علیرضا مختاری ملی پوش پرتاب وزنه کشورمان در مسابقات پارالمپیک توکیو موفق شد بعد از نماینده جمهوری آذربایجان به مدال نقره دست پیدا کند.