پادشاه عربستان سعودی

22سپتامبر
امیدواریم گفتگو‌های ما با ایران منجر به اعتمادسازی شود
پادشاه عربستان:

امیدواریم گفتگو‌های ما با ایران منجر به اعتمادسازی شود

پادشاه عربستان سعودی در هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ایران کشور همسایه ماست و امیدواریم گفتگو‌های ما با آن‌ها منجر به اعتمادسازی شود.