وکیل حقوقی

27جولای
اختیار داشتن وکیل حقوقی از طرفین کارگران و کارفرمایان الزامی نیست/ دادرسی امور کارگران در مراجع حل اختلاف بصورت رایگان است
کوروش یزدان:

اختیار داشتن وکیل حقوقی از طرفین کارگران و کارفرمایان الزامی نیست/ دادرسی امور کارگران در مراجع حل اختلاف بصورت رایگان است

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس قانون هیچگونه الزامی برای اختیار داشتن وکیل حقوقی از طرفین شاکی یعنی کارگران و کارفرمایان نیست.