وعده‌های رئیس‌ جمهور

07نوامبر
ضرورت تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تحقق وعده‌های رئیس‌ جمهور
مخبر تاکید کرد؛

ضرورت تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تحقق وعده‌های رئیس‌ جمهور

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تحقق وعده‌های رئیس‌ جمهور تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان به اجرا و تحقق این وعده‌ها متعهد است.