وضعیت جوی و ترافیکی

12نوامبر
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور اعلام شد

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور اعلام شد

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور در ۲۱ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.