وضعیت افغانستان

18نوامبر
ایران نمی‌تواند نسبت به مشکلات مردم افغانستان بی تفاوت بماند
تخت روانچی:

ایران نمی‌تواند نسبت به مشکلات مردم افغانستان بی تفاوت بماند

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایران به عنوان یک کشور همسایه و بر اساس پیوند‌های مشترک تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی قوی بین دو ملت، نمی‌تواند نسبت به مشکلات مردم افغانستان بی تفاوت بماند.