Thursday, 18 August , 2022

وزیر کشور

قرار شد کمیته‌ های استانی برای پیگیری قطعی برق در کشور ایجاد شود
رحمانی فضلی:

قرار شد کمیته‌ های استانی برای پیگیری قطعی برق در کشور ایجاد شود

وزیر کشور گفت: موضوع برق مسئله مهمی در کشور است و با چالش بزرگی در کشور مواجه هستیم که قرار شد کمیته‌هایی در استان‌ها ایجاد شود و حداکثر امکانات به کار گرفته شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود.

باید اطمینان داشته باشیم که دولت بعدی در بستر و شرایط مناسب تامین کالاها باشد
رحمانی فضلی:

باید اطمینان داشته باشیم که دولت بعدی در بستر و شرایط مناسب تامین کالاها باشد

وزیر کشور گفت: آمار و ارقامی که لازم بود در مورد کالاهای اساسی با توجه به مرحله گذر از یک دولت به دولت دیگر اطمینان داشته باشیم مطرح شد. ما حتما باید اطمینان داشته باشیم که دولت بعدی در بستر و شرایط مناسب تامین کالاها باشد.

گزارش برآورد رقم قاچاق در سال ۹۸ نشان دهنده کاهشی بودن ارقام است
رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

گزارش برآورد رقم قاچاق در سال ۹۸ نشان دهنده کاهشی بودن ارقام است

وزیر کشور گفت: گزارش مفصلی درباره برآورد رقم قاچاق سال ۱۳۹۸ ارائه شد که نشان دهنده کاهشی بودن ارقام است.