وزیر پیشنهادی اقتصاد

17آگوست
انتظارات ‎تورمی و نوسانات ارز کنترل شود
خاندوزی:

انتظارات ‎تورمی و نوسانات ارز کنترل شود

وزیر پیشنهادی اقتصاد نوشت: پیشنهاد می‌شود ستاد اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت بر کنترل انتظارات ‎تورمی و نوسانات ارز تمرکز کند.