Monday, 16 May , 2022

وزیر علوم

امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها حضوری برگزار خواهند شد
زلفی گل:

امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها حضوری برگزار خواهند شد

وزیر علوم در جمع خبرنگاران گفت: اگر دانشگاه‌ها کلاس‌های خود را حضوری کنند، قطعا امتحانات پایان ترم هم به همان شیوه برگزار خواهند شد.

صیانت از نخبگان باید به عنوان یک پروژه ملی تعریف شود
زلفی گل:

صیانت از نخبگان باید به عنوان یک پروژه ملی تعریف شود

وزیر علوم گفت: باید همه تلاش و همت خود را به کار گیریم تا شرایط را طوری فراهم کنیم که نخبگان کشور را حفظ کنیم.