وزیر دفاع روسیه

17اکتبر
قرارداد‌های خرید تسلیحاتی در سفر به روسیه پیگیری می‌شود
سرلشکر باقری:

قرارداد‌های خرید تسلیحاتی در سفر به روسیه پیگیری می‌شود

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: ما قرارداد‌های خرید تسلیحاتی بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی را با روسیه داریم که در این سفر درهمه این موارد باطرف روسی صحبت میکنیم.