وزیر دفاع آمریکا

02نوامبر
دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با وزیر دفاع آمریکا در خصوص ایران

دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با وزیر دفاع آمریکا در خصوص ایران

بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از دیدار با وزیر دفاع آمریکا و گفت و گو با وی درباره ایران خبر داد.