Thursday, 29 September , 2022

وزیر خارجه فرانسه

یا توافق هسته‌ای احیا می‌شود یا با بحران هسته‌ای مواجه خواهیم شد!
ادعای لودریان:

یا توافق هسته‌ای احیا می‌شود یا با بحران هسته‌ای مواجه خواهیم شد!

وزیر خارجه فرانسه مدعی شد اگر تا چند روز آینده توافق هسته‌ای احیا نشود، جهان با بحران اشاعه سلاح هسته‌ای مواجه خواهد شد.

ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند
وزیر خارجه فرانسه:

ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند

وزیر خارجه فرانسه گفت: ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند تا احتمال احیای توافق هسته‌ای به خطر نیافتد.

ایران خواستار دستیابی به یک توافق خوب است
امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه فرانسه:

ایران خواستار دستیابی به یک توافق خوب است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران خواستار دستیابی به یک توافق خوب است، اما این امر لازمه‌هایی دارد.

زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران عمل می‌کند
وزیر خارجه فرانسه:

زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران عمل می‌کند

وزیر خارجه فرانسه با اشاره به دیدار با مقامات ایران در حاشیه مجمع عمومی، گفت: زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران عمل می‌ کند.