Friday, 7 October , 2022

وزیر خارجه آمریکا

اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم بر نفت روسیه به عنوان گام آتی است
آنتونی بلینکن:

اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم بر نفت روسیه به عنوان گام آتی است

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم بر نفت روسیه به عنوان گام آتی است.

بازگشت به برجام بهترین راه برای مقابله با چالش هسته‌ای ایران است
آنتونی بلینکن:

بازگشت به برجام بهترین راه برای مقابله با چالش هسته‌ای ایران است

وزیرخارجه آمریکا با انتقاد از خروج این کشور از برجام گفت: ما همچنان معتقدیم که بازگشت به توافق بهترین راه برای مقابله با چالش هسته‌ای ایران خواهد بود.

بلینکن شرط بازگشت آمریکا به برجام را علام کرد

بلینکن شرط بازگشت آمریکا به برجام را علام کرد

بلینکن امروز در راستای رویکرد عدم امتیاز دهی به ایران، مدعی شد در صورت عدم حصول توافق در وین در هفته های پیش رو، بازگشت آمریکا به برجام ممکن نخواهد بود.

احتمال وقوع حمله‌ای دیگر در افغانستان طی چند روز آینده زیاد است
آنتونی بلینکن:

احتمال وقوع حمله‌ای دیگر در افغانستان طی چند روز آینده زیاد است

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: احتمال زیادی وجود دارد که طی چند روز آینده حمله‌ای دیگر در افغانستان رخ دهد. احتمال خطر بسیار زیاد است.

۱۳ کشور میزبان افغان‌ هایی هستند که از فرودگاه کابل تخلیه می‌شوند
آنتونی بلینکن:

۱۳ کشور میزبان افغان‌ هایی هستند که از فرودگاه کابل تخلیه می‌شوند

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ۱۳ کشور میزبان افغان‌هایی هستند که از فرودگاه کابل تخلیه می‌شوند.

حسن نیت و اراده خود را برای بازگشت به برجام نشان دادیم/ توپ اکنون در زمین تهران است
آنتونی بلینکن

حسن نیت و اراده خود را برای بازگشت به برجام نشان دادیم/ توپ اکنون در زمین تهران است

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ما در وین به طور غیرمستقیم با ایرانی‌ها مذاکره کردیم و حسن نیت و اراده خود را برای بازگشت به برجام نشان دادیم.

اختلافاتی جدی با ایران بر سر اجرای توافق هسته‌ای وجود دارد
آنتونی بلینکن:

اختلافاتی جدی با ایران بر سر اجرای توافق هسته‌ای وجود دارد

وزیر خارجه آمریکا در سخنانی اعلام کرد اختلافاتی جدی با ایران بر سر اجرای توافق هسته‌ای وجود دارد.