وزیر امور خارجه پاکستان

27اکتبر
ناامنی‌های افغانستان توسط داعش ایجاد شده است
رئیسی در دیدار با وزیر امورخارجه پاکستان:

ناامنی‌های افغانستان توسط داعش ایجاد شده است

رئیس جمهور گفت: پس از اخراج آمریکایی‌ها از افغانستان، ناامنی‌ها توسط داعش ایجاد شده است.

17سپتامبر
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر بازیابی صلح و ثبات در افغانستان

تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر بازیابی صلح و ثبات در افغانستان

وزرای خارجه ایران و پاکستان در دیدار با یکدیگر بر بازیابی صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند.