وزیر امور خارجه لبنان

23نوامبر
حمایت وزیر خارجه لبنان از مذاکرات ایران با عربستان و کشور‌های غربی

حمایت وزیر خارجه لبنان از مذاکرات ایران با عربستان و کشور‌های غربی

وزیر خارجه لبنان از مذاکرات ایران با عربستان و کشور‌های غربی حمایت کرد و گفت که هرگونه توافقی با ایران تاثیر مثبت بر همه طرف‌ها خواهد داشت.