Monday, 8 August , 2022

وزیر امور خارجه دولت کویت

ایران هیچ محدودیتی برای گسترش همکاری‌ها با همسایگان در خلیج فارس ندارد.
امیرعبداللهیان در تماس تلفنی وزیر خارجه کویت:

ایران هیچ محدودیتی برای گسترش همکاری‌ها با همسایگان در خلیج فارس ندارد.

وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد: ایران هیچ محدودیتی برای گسترش همکاری‌ها با همسایگان در خلیج فارس ندارد.