Tuesday, 17 May , 2022

وزیر امور خارجه اندونزی

توجه به پناهندگان افغانستانی در کشور‌های همسایه و بویژه  ایران مسئولیت جامعه جهانی است
امیرعبداللهیان در تماسی تلفنی با وزیرخارجه اندونزی:

توجه به پناهندگان افغانستانی در کشور‌های همسایه و بویژه ایران مسئولیت جامعه جهانی است

وزیر امور خارجه کشورمان توجه به پناهندگان افغانستانی در کشور‌های همسایه و بویژه جمهوری اسلامی ایران را مسئولیت جامعه جهانی دانست.