وزیر امورخارجه پاکستان

04سپتامبر
اجلاس وزیران خارجه کشورهاى همسایه افغانستان برگزار مى شود

اجلاس وزیران خارجه کشورهاى همسایه افغانستان برگزار مى شود

اجلاس همسایگان افغانستان در سطح نماینده‌های ویژه و همچنین وزرای امور خارجه طی چند روز آینده بصورت مجازی برگزار می شود.