وزیر امورخارجه عمان

28سپتامبر
وزیر خارجه عمان خواستار از سرگیرى مذاکرات هسته‌اى ایران در وین شد

وزیر خارجه عمان خواستار از سرگیرى مذاکرات هسته‌اى ایران در وین شد

وزیر خارجه عمان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار از سرگیرى مذاکرات هسته‌اى ایران در وین شد.