وزیر ارشاد

26سپتامبر
محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری وزارت ارشاد شد

محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری وزارت ارشاد شد

وزیر ارشاد در حکمی محمود شالویی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت امور هنری» منصوب کرد.

16سپتامبر
دولت به همه‌ اهالی فرهنگ و هنر و رسانه‌ی کشور برای نظام تحولی در پیش رو نیاز دارد
محمد مهدی اسماعیلی:

دولت به همه‌ اهالی فرهنگ و هنر و رسانه‌ی کشور برای نظام تحولی در پیش رو نیاز دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: دولت به همه‌ اهالی فرهنگ و هنر و رسانه‌ کشور برای نظام تحولی در پیش رو نیاز دارد. به همه‌ی آن‌ها با هر گرایش و سلیقه‌ای احترام می‌گذارد.

12سپتامبر
تصویب طرح معیشتی هنرمندان و پرداخت آن از طریق صندوق هنر

تصویب طرح معیشتی هنرمندان و پرداخت آن از طریق صندوق هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگوی خبری خود از تصویب طرح معیشتی هنرمندان و پرداخت آن از طریق صندوق هنر خبر داد.