وزرات راه و شهرسازی

07ژانویه
مشارکت ۲ میلیون و ۵۰۶ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن

مشارکت ۲ میلیون و ۵۰۶ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ۲ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.