وزاری پیشنهادی

21آگوست
اولویت دولت سیزدهم مهار کرونا است/ دولت با کمک مجلس می‌تواند بر همه‌ مشکلات فائق بیاید
رئیس‌ جمهور در صحن مجلس:

اولویت دولت سیزدهم مهار کرونا است/ دولت با کمک مجلس می‌تواند بر همه‌ مشکلات فائق بیاید

رئیس‌ جمهور گفت: اولویت اول ما در دولت سیزدهم مهار کرونا و ارتقاء وضعیت بهداشتی در کشور است.