Monday, 8 August , 2022

وزارت فرهنگ و ارشاد

رسانه زدگی عامل دور شدن از هویت واقعی حجاب است
وزیر ارشاد:

رسانه زدگی عامل دور شدن از هویت واقعی حجاب است

وزیر ارشاد گفت: امروز ما در معرض یک جو رسانه‌ای عظیم قرار داریم که تلاش می‌شود مردم ایران را از هویت خود دور کنند. رسانه زدگی عامل دور شدن از هویت واقعی حجاب است.

سیاست‌های دولت مردمی در عرصه فرهنگ روشن و فراگیر است
محمد مهدی اسماعیلی:

سیاست‌های دولت مردمی در عرصه فرهنگ روشن و فراگیر است

وزیر ارشاد در مراسم معارفه معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد گفت: سیاست‌های دولت مردمی در عرصه فرهنگ روشن و فراگیر است و تمام تلاش ما پیش بردن این سیاست‌هاست.

علیرضا افتخاری ویروس کرونا گرفت

علیرضا افتخاری ویروس کرونا گرفت

علیرضا افتخاری از ابتلای خود به ویروس کرونا و بهبود وضعیت جسمانی اش خبر داد.