وزارت راه و شهر سازی

16نوامبر
امکان ثبت‌ نام مردان مجرد بالای ۴۵ سال در طرح نهضت ملی مسکن
محمودزاده خبر داد؛

امکان ثبت‌ نام مردان مجرد بالای ۴۵ سال در طرح نهضت ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر سازی از امکان ثبت‌ نام مردان مجرد بالای ۴۵ سال در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

14آگوست
مهمترین دغدغه دولت سیزدهم بعد از مشکل کرونا معیشت و ‎مسکن مردم است
رستم قاسمی:

مهمترین دغدغه دولت سیزدهم بعد از مشکل کرونا معیشت و ‎مسکن مردم است

وزیر پشنهادی وزارت راه و شهر سازی گفت: امروز بعد از مشکل کرونا مهمترین دغدغه دولت سیزدهم ‎معیشت و ‎مسکن مردم است.