Thursday, 19 May , 2022

وزارت خارجه چین

دور هفتم مذاکرات وین برای احیای برجام پیشرفت مثبتی داشته است
سخنگوی وزارت خارجه چین:

دور هفتم مذاکرات وین برای احیای برجام پیشرفت مثبتی داشته است

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: دور هفتم مذاکرات وین برای احیای برجام پیشرفت مثبتی داشته است. همه طرف‌ها توافق کردند که مذاکرات را بر اساس مذاکرات قبلی ادامه دهند.

ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت
سخنگوی وزارت خارجه چین:

ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین معتقد است که ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

آمریکا باید فورا درباره برداشتن همه تحریم‌ های یکجانبه ایران تصمیم گیری کند
سخنگوی وزارت خارجه چین:

آمریکا باید فورا درباره برداشتن همه تحریم‌ های یکجانبه ایران تصمیم گیری کند

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: آمریکا باید در راستای احیای برجام، تصمیم فوری خود درباره برداشتن همه تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران و طرف‌های سوم را اتخاذ کند.

خروج یکجانبه آمریکا از برجام دلیل ایجاد بحران کنونی در پرونده هسته‌ای ایران است
سخنگوی وزارت خارجه چین:

خروج یکجانبه آمریکا از برجام دلیل ایجاد بحران کنونی در پرونده هسته‌ای ایران است

سخنگوی وزارت خارجه چین در پیام خود نوشت: خروج یکجانبه آمریکا از برجام و فشار حداکثری این کشور علیه ایران، ریشه‌های بحران فعلی هسته‌ای ایران هستند.