وزارت امور خارجه لبنان

07اکتبر
گفت‌وگو مناسبت‌ ترین مسیر برای حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی است
امیرعبداللهیان:

گفت‌وگو مناسبت‌ ترین مسیر برای حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما به گفت‌وگو باور داریم و آن را مناسبت‌ترین مسیر برای حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانیم.