وزارت امورخارجه روسیه

07اکتبر
جامعه بین‌الملل در انتظار لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران است
لاوروف:

جامعه بین‌الملل در انتظار لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران است

وزیر امورخارجه روسیه گفت: جامعه بین‌المللی در انتظار لغو تحریم‌های است که غیرقانونی علیه ایران وضع شده است.