وزارت امورخارجه ایران

06جولای
مذاکرات تا زمانی که توافقی مطلوب برای ایران حاصل گردد ادامه دارد
خطیب زاده:

مذاکرات تا زمانی که توافقی مطلوب برای ایران حاصل گردد ادامه دارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: برای دستیابی به توافقی که منافع ملت ایران را تامین کند هیچ ضرب الاجلی تعیین نمی‌کنیم و مذاکرات تا زمانی که توافقی مطلوب برای ایران حاصل گردد ادامه خواهد داشت.