Wednesday, 10 August , 2022

وزارت ارتباطات

افزایش پهنای باند اینترنت کشور و استفاده از آن

افزایش پهنای باند اینترنت کشور و استفاده از آن

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش پهنای باند اینترنت کشور و استفاده از آن خبر داد.

ماموریت به وزارت ارتباطات برای بهبود کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات

ماموریت به وزارت ارتباطات برای بهبود کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات

شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای فراهم کردن زمینه بهبود کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات ماموریت داد.

اظهارات معاون وزیر ارتباطات درباره اختلال اینترنت در روزهای گذشته

اظهارات معاون وزیر ارتباطات درباره اختلال اینترنت در روزهای گذشته

معاون وزیر ارتباطات با توضیح درباره اختلال در اینترنت در روزهای گذشته از حل این مشکل تا هفته آینده خبر داد.