Thursday, 7 July , 2022

وزارت آموزش و پرورش

مدارس چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت تعطیل است؟
با تقاضای آموزش و پرورش؛

مدارس چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت تعطیل است؟

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه توضیحاتی را ارائه کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز شنبه چهاردهم اسفند در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز دوشنبه 9 اسفند 1400 در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنجشنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنجشنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز پنج شنبه 5 اسفند 1400 در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای  پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز پنج شنبه 28 بهمن 1400 در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز چهارشنبه 20 بهمن 1400 در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز دوشنبه نوزدهم بهمن 1400 در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز شنبه شانزدهم بهمن 1400 در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز چهارشنبه سیزدهم بهمن 1400 ار در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز سه شنبه دوازدهم بهمن 1400 ار در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 27 دی 1400 مشخص شد.

باید سالانه ۲۵ هزار نفر وارد دانشگاه فرهنگیان شوند
احمد محمودزاده:

باید سالانه ۲۵ هزار نفر وارد دانشگاه فرهنگیان شوند

سرپرست سازمان مدارس و سازمان‌های غیردولتی گفت: باید سالانه ۲۵ هزار نفر وارد دانشگاه فرهنگیان شوند که در سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده است.