ورزش بانوان

23نوامبر
ورزش بانوان باید به نوعی مستقل و خود کفا شود
سجادی:

ورزش بانوان باید به نوعی مستقل و خود کفا شود

وزیر ورزش گفت: ورزش بانوان باید از مربی، داور، آنالیزور و حریف تمرینی مرد بی نیاز باشد و به نوعی مستقل و خود کفا شود. ما باید کمک کنیم این فضا برای بانوان فراهم شود.