ورزش‌های همگانی

06سپتامبر
وزیر ورزش و جوانان با رئیس کل دیوان محاسبات دیدار کرد

وزیر ورزش و جوانان با رئیس کل دیوان محاسبات دیدار کرد

وزیر ورزش و جوانان با حضور در دیوان محاسبات، با رئیس کل این دیوان دیدار کرد.