واکسیناسیون گروه‌های شغلی

23سپتامبر
شتاب مضاعف در روند واکسیناسیون گروه‌های شغلی ضروری است
رئیسی در جلسه روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:

شتاب مضاعف در روند واکسیناسیون گروه‌های شغلی ضروری است

رئیس جمهور ایجاد شتاب مضاعف در روند واکسیناسیون گروه‌های مختلف شغلی را مورد تاکید قرار داد.