واکسیناسیون عمومی

13آگوست
درخواست انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران برای واکسیناسیون عمومی

درخواست انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران برای واکسیناسیون عمومی

انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران هم درخواست واکسیناسیون عمومی در پی شیوع کرونا را مطرح کرد.

25ژوئن
واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت طی روزهای آینده

واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت طی روزهای آینده

مدیر پروژه تولید واکسن کوو ایران برکت از واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت طی روزهای آینده خبر داد.