واکسیناسیون زنان باردار

29سپتامبر
واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم ادامه یابد
وزیر بهداشت دستور داد؛

واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم ادامه یابد

وزیر بهداشت به اعضای کمیته ملی واکسن کووید 19 دستور داد واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم که دارای تاییدیه سازمان جهانی بهداشت است، ادامه یابد.