واکسیناسیون دانش آموزان

07اکتبر
واکسیناسیون دانش آموزان بالای ۱۲ سال  از امروز به مدت ۲ روز آغاز شد
محسنی بندپی:

واکسیناسیون دانش آموزان بالای ۱۲ سال از امروز به مدت ۲ روز آغاز شد

استاندار تهران گفت: واکسیناسیون دانش آموزان بالای ۱۲ سال نیز از امروز به مدت ۲ روز آغاز شده که امیدواریم تمام این گروه در مقابل ویروس منحوس کرونا واکسینه شوند.