واکسن وارداتی کرونا

21سپتامبر
پنجاه و پنجمین محموله واکسن وارداتی کرونا وارد کشور شد
مهرداد جمال ارونقی:

پنجاه و پنجمین محموله واکسن وارداتی کرونا وارد کشور شد

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: امروز ۳۰ شهریور ماه پنجاه و پنجمین محموله واکسن وارداتی کرونا وارد کشور شد.