واکسن های وارداتی

17دسامبر
مجموع واکسن‌ های وارداتی به ۱۵۰ میلیون و ۱۰۸ هزار دوز رسید

مجموع واکسن‌ های وارداتی به ۱۵۰ میلیون و ۱۰۸ هزار دوز رسید

تعداد ۱۵۰ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۳۰۸ دوز واکسن کرونا از تاریخ ۱۵ بهمن ۹۹ لغایت ۲۶ آذر ۱۴۰۰ وارد کشور شده است.