واکسن داخلی

08نوامبر
اگر ارز دولتی را حذف کنیم دارو‌ها به شدت گران می‌ شوند
بهرام عین اللهی:

اگر ارز دولتی را حذف کنیم دارو‌ها به شدت گران می‌ شوند

وزیر بهداشت گفت: اکنون شرایط حذف ارز نیست چرا که در این صورت حذف ارز دولتی موجب گرانی شدید دارو خواهد شد و خانمان برانداز خواهد بود.