واکسن‌های ایرانی

16دسامبر
همه واکسن‌های ایرانی از فردا ملاک ویزای مجارستان قرار میگیرد
حسین امیرعبدالهیان:

همه واکسن‌های ایرانی از فردا ملاک ویزای مجارستان قرار میگیرد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از فردا همه واکسن‌های ایرانی با صدور گواهی از مبدا ایران می‌تواند پذیرش مجارستان قرار بگیرد و صدور ملاک ویزا برای مجارستان باشد.