ه گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش

14نوامبر
رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت مسعود فیاضی در صحن مجلس حضور می‌یابد
سید محمد حسینی:

رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت مسعود فیاضی در صحن مجلس حضور می‌یابد

معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور گفت: روز سه شنبه در خدمت رئیسی رئیس جمهور در مجلس خواهیم بود تا آقای رئیسی فیاضی را معرفی کنند و دلایلش برای انتخاب فیاضی را بیان کنند.