Saturday, 21 May , 2022

هوای تهران

کیفیت هوای تهران امروز جمعه 23 اردیبهشت 1401 اعلام شد

کیفیت هوای تهران امروز جمعه 23 اردیبهشت 1401 اعلام شد

براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای تهران امروز جمعه 23 اردیبهشت 1401 با شاخص 68 در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.