هوآ چونیینگ

06آگوست
ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت
سخنگوی وزارت خارجه چین:

ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین معتقد است که ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.