Thursday, 7 July , 2022

هموطنان مقیم اوکراین

شرایط و نحوه بازگشت هموطنان مقیم اوکراین از رومانی به ایران

شرایط و نحوه بازگشت هموطنان مقیم اوکراین از رومانی به ایران

سفارت ایران در رومانی در اطلاعیه‌ای شرایط و نحوه بازگشت هموطنان مقیم اوکراین را تشریح کرد.